top of page
NYC Skyline BW

Available Services

รับลงเสียงงาน โฆษณาวิทยุ โฆษณาโทรทัศน์, IVR , Infographic, Documentary, Youtube Ad, Company Profile

และสื่อต่างๆที่ใช้การบรรยาย

รับแปลเอกสาร บทความ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 

รับงานพากย์หนัง พากย์การ์ตูน เกมส์ออนไลน์ สื่อการสอน และสื่อที่มีการให้เสียงบรรยายไทยทับภาษาต่างประเทศ

เขียนบทความ SEO จากทีมนักเขียนมืออาชีพ 

Host รายการ PODCAST, ตัดต่อใส่จิงเกิ้ลลิขสิทธิ์ แต่งจิงเกิ้ล ทำรูปประกอบแบบ ใส่เสียงเอฟเฟค ตามหัวข้อที่ลูกค้าต้องการ

รับประกันงานคุณภาพ

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

Thanks for submitting!
bottom of page